Truyện cười: Ruồi đực ruồi cái

Cô vợ nọ đi làm về thấy ông chồng đang cầm vỉ ruồi trên tay, đi loanh quanh nhà cô hỏi:

-Anh đang làm gì thế?

-Săn ruồi

-Thế đã đập được con nào chưa?

-Rồi, ba con đực, năm con cái.

-Ô! Sao anh biết con đực con cái hay vậy?

-Ờ thì ba con đậu trên can bia, năm con đậu trên điện thoại.

Thư giãn với chùm truyện cười mới nhất: