van canh chua long tien o vinh ha long

Vãn cảnh chùa Long Tiên ở vịnh Hạ Long

Vị trí: Chùa toạ lạc tại phố Long Tiên, dưới chân núi Bài Thơ, Tp. Quảng Ninh