Truyện cười: Lời mẹ dạy con trai

Lời mẹ dạy …con trai!!!

1.- Kẻ thù lớn nhất của con là vợ con.

2.- Ngu dốt lớn nhất của đời con là không hiểu được nó.