sa-sung-rang

Sái Sùng – Đặc sản Quảng Ninh

Sá sùng là món ăn còn khá lạ đối với nhiều người.Tuy nhiên đó lại là món ăn đặc sản đối với nhiều người.Ở Quảng Ninh, sá sùng là món ăn đặc sản nơi đây.Ngoài ra du lịch ở Hạ Long cũng rất phát triển